Kontrata ndërmjet "KESH" sh.a. dhe "FTL" sh.a. për shitjen, blerjen, depozitimin dhe shkëmbimin e energjisë elektrike për periudhën 01.01.2024 - 31.12.2024