Tarifat dhe Çmimet

Tarifat dhe Çmimet aktuale
 
 
Tarifat dhe Çmimet e Energjisë Elektrike dhe Gazit Natyror për periudhën 1 Janar – 31 Dhjetor 2024

Tarifat dhe Çmimet e Energjisë Elektrike dhe Gazit Natyror për periudhën 1 Janar – 31 Dhjetor 2023

Tarifat dhe Çmimet e Energjisë Elektrike dhe Gazit Natyror për periudhën 1 – 31 Dhjetor 2022

Tarifat dhe Çmimet e Energjisë Elektrike dhe Gazit Natyror për periudhën 1 Nentor – 31 Dhjetor 2022

Tarifat dhe Çmimet e Energjisë Elektrike dhe Gazit natyror për periudhën 1 Maj – 31 Dhjetor 2022
 
Tarifat dhe Çmimet e energjisë elektrike dhe Gazit natyror për periudhen 1 Janar - 30 Prill 2022

Tarifat dhe Çmimet nder vite

Tarifat dhe Cmimet e miratuara nga ERE për vitin 2021

Cmimet e blerjes se energjise elektrike te prodhuar nga Burimet e Rinovueshme te Energjise elektrike per periudhen 2015-2023

Tarifat dhe cmimet e miratuara nga ERE per vitin 2020

Tarifat e miratuara nga ERE per vitin 2019

Tarifat e miratuara nga ERE për periudhën 1 Prill - 31 Dhjetor 2017

Tarifat e Miratuara nga ERE per periudhen 1 Janar 2017 - 31 Mars 2017

Tarifat e Miratuara nga ERE per periudhen 2015-2016