Njoftime per Licencime

Njoftim për aplikim për rinovim licence në Mbledhjen e Bordit të datës 16.07.2024 "FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL" sh.a..

Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 16.07.2024 “BMG ENERGY SAL” sh.p.k.

Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 02.07.2024 “ACHELO” sh.p.k.

Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 25.06.2024 “AGE ERZEN” sh.p.k.

Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 19.06.2024 “Nova Prospect” sh.p.k.

Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 31.05.2024 “FAETHON” sh.p.k.

Njoftim për aplikim për rinovim licence në Mbledhjen e Bordit të datës 31.05.2024 "KROI MBRET ENERGJI" sh.p.k.

Njoftim për aplikim për rinovim licence në Mbledhjen e Bordit të datës 27.05.2024 "GSA" sh.p.k.

Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 20.05.2024 “AYEN AS ENERGJI” sh.p.k.

Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 09.05.2024 "H.K HEC Grabova 2" sh.p.k.

Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 02.05.2024 “GreeNNat Solar Park Ballsh” sh.p.k.

Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 12.04.2024 “5GX ENERGY” sh.p.k dhe “FU-GEN” sh.p.k

Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 27.03.2024 “PROTERGIA ENERGY ALBANIA” sh.p.k dhe “ENSCO Trading (Albania)” sh.a

Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 19.02.2024 "PROTERGIA ENERGY ALBANIA" sh.p.k.

Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 19.02.2024 "Cosmogral" sh.p.k.

Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 06.02.2024 “IDI 2005” sh.p.k

Njoftim për aplikim për rinovim licence në Mbledhjen e Bordit të datës 28.12.2023 "SANG 1" sh.p.k.

Njoftim për aplikim për rinovim licence në Mbledhjen e Bordit të datës 07.12.2023 "Energy24" sh.p.k.

Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 01.12.2023 "DRINI BULQIZE" sh.p.k.

Njoftim për licencim në mbledhjen e bordit të datës 14.11.2023 “GERTI” shpk

Njoftim për licencim ne mbledhjen e bordit te dates 30.10.2023 “Swiss Balancing Pool” shpk

Njoftim për licencim ne mbledhjen e bordit te dates 23.10.2023 “M.C ENERGJI GOJAN” shpk

Njoftim për Rinovim Licence ne mbledhjen e Bordit te dates 09.10.2023 së shoqërisë “ECO-ELB” sha

Njoftim për Rinovim Licence ne mbledhjen e Bordit te dates 19.09.2023 së shoqërisë “EZ-5 ENERGY” sha

Njoftim për Rinovim Licence ne mbledhjen e Bordit te dates 31.08.2023 së shoqërisë “KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE (KESH)” sha dhe "AYEN ENERGY TRADING” sha

Njoftim për aplikim për licencim ne mbledhjen e bordit te dates 23.08.2023 “Gealb Energy“

Njoftim për aplikim për licencim ne mbledhjen e bordit te dates 23.08.2023 “IDI 2005”


Njoftim për licencim ne mbledhjen e bordit te dates 16.08.2023 “Joint Venture 2B 1979 dhe 2T” 

Njoftim për licencim ne mbledhjen e bordit te dates 09.08.2023 “Selca Energji”

Njoftim për licencim ne mbledhjen e bordit te dates 27.07.2023 “G.S.K”

Njoftim për licencim ne mbledhjen e bordit te dates 19.07.2023 “ALB SUN ENERGY”

Njoftim për licencim ne mbledhjen e bordit te dates 19.07.2023 “Erseka Solar Park 2”

Njoftim për licencim ne mbledhjen e bordit te dates 19.07.2023 “HYDRO SETA”

Njoftim per licencim ne mbledhjen e bordit te dates 04.07.2023

Njoftim për licencim ne mbledhjen e bordit te dates 19.06.2023 

Njoftim për licencim ne mbledhjen e bordit te dates 29.05.2023 “SOLE 24 DOOEL Shkup–Dega në Shqipëri”

Njoftim për licencim ne mbledhjen e bordit te dates 18.05.2023 “PROINFINIT CONSULTING” shpk

Njoftim për trasnferim të pjesshëm licence dhe modifikim licence, në mbledhjen e bordit te datës 09.05.2023

Njoftim për licencim ne mbledhjen e Bordit te dates 05.05.2023 së shoqërisë “EU GREEN ENERGY” shpk dhe shoqërisë “NOVA SOLAR SYSTEM” shpk

Njoftim për Rinovim Licence ne mbledhjen e Bordit te dates 24.04.2023 së shoqërisë “ENER TRADE” shpk

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 04.04.2023 Centrali TEC (përpunimi i mbetjeve urbane), Qarku Elbasan

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 04.04.2023 “AEE” shpk

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 20.03.2023 “SEKA HYDROPOWER” sh.p.k

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 20.03.2023 “GEN-I Tirana” sh.p.k.

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 15.03.2023 “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” sha

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 13.03.2023 “ENERGY 24” sh.p.k

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 03.03.2023 “Erseka Solar Park 1“ sh.p.k

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 24.02.2023 “NATYRE ENERGY” sh.p.k

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 24.02.2023 “ENERGY MARKET ALBANIA” sh.p.k

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 20.02.2023 “ATEANI ENERGY” sh.p.k

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 20.02.2023 “Sun Energy Solutions”

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 23.01.2023 “NATYRE ENERGY” sh.p.k

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 27.01.2023 “TPLANI HC” shpk

Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 23.01.2023 “G.S.K” shpk

Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 16.01.2023 “ReNRGY Trading Group” 

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 10.01.2023 “SUNPOWER 2017”

Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 10.01.2023 “SUN AVENUE”

Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 28.12.2022 “KESH” sh.a

Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 21.12.2022 “Balkan Energy Trade”

 Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 06.12.2022 “Energji Ashta“ shpk

Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 18.11.2022 “H&E ENERGY“ shpk

Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 27.10.2022 “ALBSOLAR” shpk

Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 27.11.2022 “Alb Energy Trade” shpk

Njoftim per Licencim ne mbledhjen e Bordit date 27.10.2022 “BIGWIND” shpk