Regjistrat e Ankesave

Gjurmoni statusin e ankesës suaj në rregjistrin e ankesave të ERE.
Verifikoni me numrin Tuaj unik të rregjistrimit të ankesës si dhe vitin e rregjistrimit në ERE, statusin e saj.

Regjistri i Ankesave 2024   përditësuar më 22.07.2024

Regjistri i Ankesave 2023

Regjistri i Ankesave 2022

Regjistri i Ankesave 2021

Regjistri i Ankesave 2020

Regjistri i Ankesave 2019

Regjistri i Ankesave 2018

Regjistri i Ankesave 2017