Formular ankese                                 Bëj një ankesë!

Enti Rregullator i Energjisë

Të rejat e fundit

Njoftime

Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të da…

01-12-2023 Njoftime

Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 01.12.2023 "DRINI BULQIZE" sh.p.k.

Njoftim për Mbledhje Bordi datë 01.12.2023

24-11-2023 Njoftime

Njoftim për Mbledhje Bordi datë 01.12.2023

Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi 2023

10-01-2023 Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi datë 01.12.2023 Mbledhje Bordi datë 22.11.2023 Mbledhje Bordi datë 14.11.2023 Mbledhje Bordi datë 08.11.2023 Mbledhje Bordi datë 06.11.2023 Mbledhje Bordi date 30.10.2023 Mbledhje Bordi date 23.10.2023 Mbledhje Bordi date 19.10.2023 Mbledhje Bordi date 12.10.2023 Mbledhje Bordi date...

Lexo më shumë

Konsultime

Mbi caktimin e rolit të Agjentit të Tran…

17-11-2023 Konsultime

Mbi caktimin e rolit të Agjentit të Transmetimit (shipping agent) për bashkimin e tregjeve të energjisë elektrike Shqipëri-Kosovë

Lexo më shumë

ERE eshte person juridik publik, i pavarur nga interesat e industrise se energjise dhe nga organet shteterore. ERE eshte krijuar ne vitin 1995 dhe aktualisht funksionon ne baze te ligjit nr. 43/2015, date 30.04.2015 “Per sektorin e energjise elektrike” dhe ligjit nr.102/2015 "Per sektorin e gazit natyror".

ERE

Vendimet e Bordit

Bordi i Anëtarëve të Entit Rregullator të Energjisë përbëhet nga 5 anëtarë të emëruar në detyrë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, sipas dispozitave të ligjit nr. 43/2015 "Per sektorin e energjise elektrike" dhe ligjit nr. 102/2015 "Për sektorin e gazit natyror".

Ministria
ERRA
naruc
energy community
ceer
igu
MEDRED

qëndro i përditësuar nëpërmjet publikimeve tona

Raporte Vjetore Biblioteka Elektronike

Image

Raporti Vjetor 2022

Image

Libraria
Elektronike

Image

Foto të
aktiviteteve
tona

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese