Formular ankese                                 Bëj një ankesë!

Të rejat e fundit

Njoftime

Newsletter Maj 2024

12-06-2024 Njoftime

Newsletter Maj 2024

Njoftim për Mbledhje Bordi datë 10.06.2024

07-06-2024 Njoftime

Njoftim për Mbledhje Bordi datë 10.06.2024

Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi 2024

24-01-2024 Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi datë 10.06.2024 Mbledhje Bordi datë 31.05.2024 Mbledhje Bordi datë 27.05.2024 Mbledhje Bordi datë 20.05.2024 Mbledhje Bordi datë 13.05.2024 Mbledhje Bordi datë 09.05.2024 Mbledhje Bordi datë 02.05.2024 Mbledhje Bordi datë 29.04.2024 Mbledhje Bordi datë 15.04.2024 Mbledhje Bordi datë...

Lexo më shumë

Konsultime

Propozim për miratimin e “Metodologjisë …

11-06-2024 Konsultime

Propozim për miratimin e “Metodologjisë për përcaktimit e tarifave për Operatorin e Emëruar të Tregut të Energjisë Elektrike (NEMO)”

Lexo më shumë

ERE eshte person juridik publik, i pavarur nga interesat e industrise se energjise dhe nga organet shteterore. ERE eshte krijuar ne vitin 1995 dhe aktualisht funksionon ne baze te ligjit nr. 43/2015, date 30.04.2015 “Per sektorin e energjise elektrike” dhe ligjit nr.102/2015 "Per sektorin e gazit natyror".

ERE

Vendimet e Bordit

Bordi i Anëtarëve të Entit Rregullator të Energjisë përbëhet nga 5 anëtarë të emëruar në detyrë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, sipas dispozitave të ligjit nr. 43/2015 "Per sektorin e energjise elektrike" dhe ligjit nr. 102/2015 "Për sektorin e gazit natyror".

Ministria
ERRA
naruc
energy community
ceer
igu
MEDRED

qëndro i përditësuar nëpërmjet publikimeve tona

Raporte Vjetore Biblioteka Elektronike

Image

Raporti Vjetor 2022

Image

Libraria
Elektronike

Image

Foto të
aktiviteteve
tona

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese