Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 31.05.2024 “FAETHON” sh.p.k.