Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 19.02.2024 "PROTERGIA ENERGY ALBANIA" sh.p.k.