Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 01.12.2023 "DRINI BULQIZE" sh.p.k.