Welcome to ERE

Bulevardi Gjergj Fishta Nr 10
Tirane, Albania
Tel&Fax: +355 4 225 8112
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

  • Home  
  • »  PER ERE  
  • »  STRUKTURA  
  • »  Bordi i Komisionereve  
PRINT Mail
Bordi i Komisionereve

Bordi i komisionereve te ERE-s perbehet nga 5 anetare te emeruar ne detyre nga Kuvendi sipas dispozitave te ligjit nr. 9072, date 22.05.2003 "Per sektorin e energjise elektrike" i ndryshuar dhe ligjit nr. 9946 date 30.06.2008 "Per sektorin e gazit natyror"

Aktualisht Bordi i Komisionereve perbehet:

Petrit Ahmeti Kryetar i Bordit te Komisionereve, emeruar ne detyre me date 06.02.2014 me cilesine e kryetarit te  Bordit te Komisionereve (Inxhinier Elektrik). 

Adriatik Bego anetar i Bordit emeruar ne detyre me date 02.02.2012 (Inxhinier Elektrik).  

Entela Shehaj anetare e Bordit e emeruar ne detyre me date 20.12.2012 (Ekonomiste).

Abaz Aliko anetar i Bordit i emeruar ne detyre me date 17.04.2008 (Ekonomist).  

Maksim Shuli anetar i Bordit i emeruar ne detyre me date 06.02.2014 (Inxhinier hidrokarburesh).